Zasady prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej

Wiele osób w dzisiejszych niepewnych czasach boi się rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wiąże się z tym bowiem wiele obowiązków, w tym opłacanie składek na ubezpieczenie, odprowadzanie podatków i tym podobnych. Istnieje jednak pojęcie nierejestrowanej działalności. Wszelkie jej aspekty wskazane są Ustawie Prawo Przedsiębiorców.

Zasady prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej

Kiedy można prowadzić nierejestrowaną działalność?

Nierejestrowaną działalność gospodarczą może prowadzić osoba, która przez ostatnie 60 dni nie prowadziła żadnej innej. Drugim warunkiem jest wysokość przychodu należnego, który nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia. Mowa o przychodach w skali każdego miesiąca. Wyjątkami od tej zasady są działalności w ramach spółek cywilnych. Takiej możliwości nie mają ponadto rodzaje działalności, której prowadzenie wymaga uzyskania koncesji, licencji oraz pozwolenia. Kolejną kwestią podlegającą wyjaśnieniu jest opłacanie składek na ubezpieczenie. Ten obowiązek w zakresie nierejestrowanej działalności nie istnieje, gdyż nie składa się wówczas żadnych deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podatek dochodowy od działalności nierejestrowanej

Obowiązkiem każdej osoby prowadzącej nierejestrowaną działalność gospodarczą jest opłacanie podatku dochodowego. Nie trzeba natomiast martwić się o zaliczki na wskazany podatek, ponieważ ten obowiązek nie istnieje. W celu odprowadzenia niezbędnego podatku składa się miejscowego Urzędu Skarbowego formularz PIT-36. Kwotę wpisuje się w wiersz 9, dedykowany osobom prowadzącym nierejestrowaną działalność. Ważny przy tego rodzaju działalności jest prowadzenie dokumentacji sprzedaży. Niektóre osoby muszą mieć do tego celu kasę fiskalną, jeśli nie ma takiego obowiązku – sprzedaż ewidencjonuje się metodą bezrachunkową. Niektóre podmioty w ramach prowadzenia działalności nierejestrowanej są również zwolnione z VAT, w oparciu o to może więc wystawiać faktury bez tego czynnika. W sytuacji, gdy przekroczony zostaje konkretny limit obrotów, podmiot staje się czynnym podatnikiem VAT.