Wykorzystywanie pomocy edukacyjnych

Na efektywność nauki wpływa bardzo wiele czynników. Należą do nich aspekty motywacyjne, takie jak chęć danego ucznia do przyswojenia sobie danego materiału, która jest bezpośrednio skorelowana z jego zainteresowaniami. Nie bez znaczenia są też jego predyspozycje. Jedna jest jeszcze jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Mianowicie jest to zastosowanie odpowiednich pomocy edukacyjnych, które mogą potencjalnie usprawnić proces przyswajania wiedzy.

Dobranie pomocy edukacyjnych

Odpowiednie dobranie pomocy edukacyjnych jest świetnym stymulatorem dla zmysłów. Podnosi to zdecydowanie efektywność zastosowanych metod nauczania oraz sprawia, że nauka może być o wiele przyjemniejsza. Warto więc zainteresować się zaopatrzeniem się w odpowiednie pomoce edukacyjne, adekwatnych do prezentowanych treści oraz rodzaju zajęć. Oczywistym jest, że pomoce edukacyjne należy dobrać do poziomu nauczania. Czym innym będą się posługiwać nauczyciele w szkołach podstawowych, a czym innym profesorowie uniwersytetów.

Wykorzystywanie pomocy edukacyjnych

Skuteczność pomocy edukacyjnych

Zastosowanie odpowiednich pomocy edukacyjnych, według niektórych psychologów, może zwiększyć efektywność przyswajanego materiału nawet o kilkaset procent. Z tego powodu, aby każdy nauczyciel, pedagog czy instruktor poświęcił odrobinę czasu, na zapoznanie się z materiałami, które wskażą mu optymalne narzędzia, którymi może posłużyć się na swoich zajęciach. Spektrum tego rodzaju pomocy jest niezwykle szerokie i zależy jedynie od kreatywności pedagoga, oraz nauczanego przedmiotu.

W najprostszych wersjach, mogą to być różnego rodzaju plansze edukacyjne lub mapy. W bardziej zaawansowanej wersji można posłużyć się o wiele bardziej zaawansowanymi przedmiotami. Na przykład na zajęciach z biologii, świetnie sprawdzi się model ludzkiego szkieletu, odwzorowany w rzeczywistej skali. Na zajęciach z chemii warto zrobić prezentację, na prawdziwych substancjach chemicznych, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Z pewnością pomoże to rozbudzić wyobraźnię uczniów.