Smog i jego wpływ na zdrowie człowieka

Szkodliwe działanie smogu

Nie trzeba wielu badań i szczegółowych analiz, by potwierdzić iż działanie smogu jest niekorzystne dla każdego żywego organizmu. Przebywanie w miejscach, w których unosi się smog powoduje zazwyczaj trudności z oddychaniem, podrażnienie układu oddechowego, ból gardła czy zaostrzenie objawów związanych z układem oddechowym. Analizując skład smogu, naukowcy potwierdzają, iż znajdują się w nim związki chemiczne, które mogą w sposób szkodliwy wpływać na organizm człowieka. Smog zawiera m.in. tlenek siarki, węgla, sadzę czy także różne inne pyły, występujące w zależności od lokalizacji danego zjawiska. Należy zauważyć, iż smog najczęściej w zwiększonej ilości występuje w sezonie grzewczym, zwłaszcza w regionach, gdzie mieszkańcy dogrzewają się tradycyjnymi piecami kaflowymi.

Smog i jego wpływ na zdrowie człowieka

Jakim zagrożeniem jest smog?

Problemy zdrowotne, a smog jest dość znaczne w sytuacji, gdy chorujemy na jakiekolwiek schorzenie układu oddechowego lub krążenia. Smog wpływa bowiem nie tylko na zwiększenie występowania tych schorzeń, ale zwłaszcza na zaostrzenie objawów i przebiegu choroby. Zauważono, iż osoby chorujące na astmę lub jakiegokolwiek innego rodzaju zakażenia górnych dróg oddechowych, w czasie zwiększenia emisji smogu, doświadczają zaostrzenia objawów choroby. Również schorzenia pochodzenia układu krążenia są w ostatnich latach bardziej intensywne i częstsze. Istnieje coraz więcej sugestii, iż występowanie smogu wpływa na zwiększenie ilości przypadków udaru mózgu, zawałów serca, czy też zwiększenia ciśnienia tętniczego. Jednym z zaleceń lekarzy jest unikanie przebywania na świeżym powietrzu w czasie, gdy intensywność występowania smogu w danym okresie się powiększyła.

Pomocne w tym celu okazują się być wszelkiego rodzaju informacje udzielane przez władze miasta. Informacje zamieszczane są m.in. na tablicach informacyjnych na terenie miasta, w lokalnym radiu i telewizji, a także za pośrednictwem Internetu, są zamieszczane na oficjalnych stronach danego miasta. Wszelkiego rodzaju sposoby poinformowania mieszkańców są jak najbardziej pożądane.