Jakie instytucje kultury funkcjonują w Krakowie?

W Krakowie i bliskich okolicach mieści się i funkcjonuje wiele instytucji kultury, do których warto skierować swoje kroki. W większości z nich odbywają się bardzo ważne dla miasta wydarzenia, gromadzą one wielu ludzi. Jednym z takich miejsc jest Centrum Sztuki Mościce, inwestycja przypadła na lata 2008-2011, a stało się to dzięki otrzymaniu funduszy z Unii Europejskiej. Gdyby nie Małopolski Regionalny Program Operacyjny mogłoby do tego w ogóle nie dojść. Miejsce to zapewnia każdemu dostęp do różnych, bardzo wartościowych form kultury. Między innymi skutecznie integruje społeczność Tarnowa.

Jakie instytucje kultury funkcjonują w Krakowie?

Kultura w Krakowie i okolicach

Kolejną instytucją wymagającą choć krótkiej wzmianki jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Jest szczególnie ważna, ponieważ powstała jako pierwsza w Polsce, po zakończeniu II wojny światowej. Pierwszy koncert zagrano na jej terenie 3 lutego 1945 roku, występ miała wówczas orkiestra symfoniczna. Dołączył do niej później chór mieszany, a następnie chłopięcy. Ponieważ w filharmonii wykonywano mnóstwo dzieł Karola Szymanowskiego, jego postać została patronem tej instytucji. Do dzisiaj główną misją Filharmonii jest propagowanie działalności i pracy orkiestr symfonicznych, chórów mieszanych, kameralnych zespołów oraz muzyków występujących indywidualnie.

Opera Krakowska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

W Krakowie nie mogłoby zabraknąć opery, powstała w 1954 roku, a pierwszym wystawionym w niej spektaklem było "Rigoletto" autorstwa Giuseppe Verdiego. Zbiegło się to w czasie z powstaniem Towarzystwa Przyjaciół Teatru Muzycznego. Lokalem zajętym przez obie instytucje był na początku Dom Żołnierza, a następnie przeniesiono je do Teatru im. Słowackiego. Natomiast historia powstania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie sięga roku 1758. To właśnie wtedy Jacek Łopacki zdecydował się przekazać miastu około 200 tomów publikacji. Tym sposobem w 1920 roku Rada Miasta postanowiła utworzyć Bibliotekę Publiczną, od tego momentu każdy ma dostęp do księgozbioru.