Kredyt hipoteczny a firma?

Osoby prowadzące własną firmę również mogą się starać o kredyt hipoteczny. Niestety cała procedura jest skomplikowana i składa się z wielu etapów. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, sprawdź na co warto zwrócić uwagę, zanim wyślesz wniosek kredytowy.

Zdolność kredytowa przedsiębiorców

Obliczenie zdolności kredytowej osoby prowadzącej firmę jest trudniejsze niż tej, która jest zatrudniona na umowę o pracę. Banki przeprowadzają wnikliwą analizę finansową działalności gospodarczej. Dlatego, jeśli chcesz ubiegać się o kredyt, przygotuj wcześniej niezbędne dokumenty. O listę możesz poprosić eksperta kredytowego lub bank. 

Analityk finansowy weźmie pod uwagę Twój średni dochód netto, najczęściej z ostatnich 12 miesięcy. Sprawdza też, czy dochody są stabilne. Zwraca również uwagę na to, jakie wpływy trafiają na rachunek bankowy. Wpływy powinny być co miesiąc na podobnym poziomie. Jeśli w jednym okresie osiągasz bardzo duże dochody, a w drugi małe, prawdopodobnie otrzymasz negatywną decyzję kredytową. Zwykle różnica między wpływami nie powinna przekraczać 30%. 

Kredyt hipoteczny a firma?

Jaką formę działalności może prowadzić przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy mogą wybrać jedną z kilku form działalności: ryczałtu, karty podatkowej lub książki przychodów i rozchodów. Banki zwracają uwagę, na jakich zasadach prowadzisz firmę. Nie będą mieć problemu z wyliczeniem Twojej zdolności kredytowej, jeśli prowadzisz  działalność w oparciu o książkę przychodów i rozchodów. Wówczas sprawdzają średnią dochodu netto, najczęściej z ostatnich 12 lub 24 miesięcy. Banki wykorzystują bardzo prosty wzór. Od otrzymywanych przychodów odejmują koszty. W ten sposób otrzymują dochód brutto. Następnie zmniejszają go o podatek i składki ZUS. Otrzymany wynik to dochód netto. 

Bank nieco inaczej obliczy Twoją zdolność kredytową, jeśli wybrałeś ryczałt lub kartę podatkową. Wyliczenia są trochę bardziej skomplikowane niż w przypadku książki przychodów i rozchodów. Jeśli masz jakieś wątpliwości, możesz poprosić eksperta kredytowego o wyjaśnienie. Szukając specjalisty, możesz skorzystać np. ze strony https://sprawdzonydoradca.pl/miasto/36-Kraków.

Kredyt hipoteczny a firma?

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

Banki zwracają dużą uwagę na ten czynnik, obliczając Twoją zdolność kredytową. Jeśli chcesz ubiegać się o kredyt hipoteczny, powinieneś prowadzić firmę przynajmniej 12-24 miesiące. Jednak są pewne wyjątki. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, ten okres skraca się do 6-9 miesięcy.

Pamiętaj o tym, aby przygotować następujące dokumenty: umowa współpracy, KPiR, świadectwa pracy, świadectwa i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzenia wpływów na konto z rozliczonych faktur.

Banki traktują zawieszenie firmy tak samo, jak jej zamknięcie. Po jej odwieszeniu powinieneś prowadzić działalność gospodarczą przynajmniej przez 12- 24 miesięcy. Wyjątkiem w tej sytuacji jest działalność, która ma charakter sezonowy. Musisz jednak udowodnić w banku, że nie zawiesiłeś jej po raz pierwszy i osiągasz stabilny dochód. Regularne zawieszanie firmy powinno wynikać z sezonowości branży.