Defibrylator AED – czym jest to urządzenie i do czego służy?

Defibrylator AED to w pełni zautomatyzowane przenośne urządzenie, którego zadaniem jest przywracanie prawidłowego rytmu serca za pomocą impulsu elektrycznego. Jest urządzeniem, które we współpracy z resuscytacją krążeniowo-oddechową pozwala uratować życie ludzkie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Defibrylatory AED pojawiają się w coraz większej liczbie miejsc publicznych, instytucjach oraz ośrodkach sportowych.

Czym jest defibrylator AED?

Skrót AED pochodzi z języka angielskiego i oznacza „Automated External Defibrylator”, co tłumaczy się jako „Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator”. Defibrylator AED jest urządzeniem w pełni zautomatyzowanym, którego budowa oraz funkcjonalność mają za zadanie przeprowadzenie osoby korzystającej z niego przez cały proces przywracania krążenia. Z przenośnych defibrylatorów AED korzystają także policja, służby ratownicze oraz straż miejska.

Do użycia defibrylatora nie jest konieczne posiadanie wiedzy medycznej ani specjalistycznego przeszkolenia, co sprawia, że każda osoba może go użyć w celu niesienia pomocy człowiekowi, u którego wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Użycie defibrylatora jest w pełni bezpieczne zarówno dla osoby poszkodowanej, jak i jego użytkownika. Urządzenie za pomocą prostych i zrozumiałych komend głosowych oraz komunikatów obrazkowych wyświetlanych na ekranie przeprowadza użytkownika przez cały proces akcji ratowniczej.

Defibrylator AED działa wedle ściśle ustalonego algorytmu. Urządzenie wykrywa nieprawidłowy rytm serca u podłączonej do niego osoby oraz w razie potrzeby zaleca podanie jej impulsu elektrycznego, który pozwala na przywrócenie prawidłowej pracy serca. Jego użycie pozwala więc na szybką reakcję w razie stwierdzenia zatrzymania krążenia oraz przywrócenie funkcji życiowych zanim na miejscu zdarzenia zjawią się służby ratunkowe.

Defibrylator AED – czym jest to urządzenie i do czego służy?

Jak działa defibrylator AED?

Defibrylator AED wyposażony jest w dwie elektrody, które należy umieścić zgodnie z instrukcjami na odsłoniętej klatce piersiowej osoby poszkodowanej. W momencie uruchomienia urządzenie zaczyna wydawać proste komendy głosowe, których zadaniem jest przeprowadzenie krok po kroku osoby udzielającej pierwszej pomocy przez cały proces reanimacji.

Urządzenie samodzielnie bada rytm serca i parametry życiowe poszkodowanego oraz ocenia, czy w jego przypadku konieczne jest przeprowadzenie defibrylacji. Defibrylator jest więc w pełni bezpieczny w użyciu, gdyż w razie stwierdzenia braku konieczności użycia impulsu elektrycznego, nie będzie możliwe wykonanie za jego pomocą defibrylacji. Siła impulsu elektrycznego zostaje ponadto odpowiednio dobrana do potrzeb osoby poszkodowanej.

Defibrylator AED to bardzo ważne urządzenie, które pojawia się w coraz większej liczbie miejsc w naszym kraju. Szacuje się, że jego użycie zgodnie z instrukcjami pozwala na uratowanie ludzkiego życia w ponad 70%, co pozytywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala na szybką reakcję w razie stwierdzenia, że życie drugiego człowieka może być zagrożone. Nowoczesny defibrylator aed dostał tak skonstruowany, aby każda osoba mogła bezpiecznie z niego korzystać i tym samym przyczynić się do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz uratowania jego życia.