Komornik sądowy - wymagający zawód

Predyspozycje kandydata na komornika

Praca w zawodzie komornika wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania zawodowego, ale również odpowiednich cech charakteru. Pracując jako komornik, urzędnik ten musi często liczyć się z niezbyt przychylnym nastawieniem osób, co do których uruchomiona jest procedura windykacyjna. Zatem cechy charakteru, jakie powinien posiadać komornik, to nie tylko odporność na stres, pewność siebie, sumienność i rzetelność. Komornik sądowy powinien także być konsekwentnym w dążeniu do celu, ale jednocześnie posiadać zmysł analityczny i skutecznie egzekwować prawo. W pracy komornika ważne jest, aby poszczególne etapy czynności windykacyjnych były wykonywane zgodnie z określonymi wytycznymi oraz zachowaniem koniecznych terminów wymaganych przez prawo. Proces windykacyjny opiera się na decyzjach wydawanych przez sąd. Komornik sądowy działa bowiem w oparciu o wydany względem dłużników wyrok sądowy. Zawód komornika sądowego wiąże się zatem z wykonywaniem czynności określonych w wyroku, ale jednocześnie zgodnych z ustawą regulującą pracę urzędnika egzekucji windykacji. ustawa o komornikach sądowych i egzekucji jest pewnego rodzaju szablonem wytyczającym ścieżki działania, a także określa warunki, które należy spełnić, aby wykonywać ten zawód. Komornik jest zatem urzędnikiem państwowym i w oparciu o regulacje wymagane przez prawo, musi wykonywać czynności egzekucyjne.

Komornik sądowy - wymagający zawód

Komornik też człowiek

Wbrew stereotypowemu podejściu, urzędnik państwowy, chcąc odzyskać należności od dłużnika, stara się, aby czas trwania procesu egzekucyjnego był przeprowadzony sprawnie i bezkonfliktowo. Zadaniem komornika jest więc uzgodnienie takiej formy wyegzekwowania wyroku, aby działania windykacyjne były realizowane zgodnie z prawem, jednakże z zachowaniem pełnego profesjonalizmu i należnego szacunku względem dłużników. Komornik sądowy często w swojej codziennej pracy, spotyka się z różnego rodzaju powodami, dla których dłużnicy nie byli wstanie spłacić swojego zadłużenia w terminie. Bardzo istotne jest więc to, aby urzędnik ten, był na tyle konsekwentny w działaniu, aby wierzyciel odzyskał swoją własność.