Z jakich form wsparcia finansowego dla biznesu warto skorzystać?

W dzisiejszych czasach osoby, które zdecydują się na prowadzenie swojego własnego biznesu mogą skorzystać z różnych form wsparcia finansowego. Co zatem warto wiedzieć o źródłach funduszy dla biznesu?

Skąd można uzyskać środki na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej?

Obecnie wielu przedsiębiorców chętnie korzysta ze środków z Funduszy Europejskich. Środki unijne na prowadzenie i rozwój firmy można uzyskać w ramach różnego rodzaju projektów. Informacje na temat aktualnych projektów odnajdziemy np. na portalu Funduszy Europejskich bądź też w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Interesujące projekty, dzięki którym możemy uzyskać środki na biznes dostępne są również w Polskim Funduszu Rozwoju (PFR). Bardzo ważną instytucją wchodząca w skład PFR jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Kolejną popularną formą na uzyskanie środków dla biznesu jest skorzystanie z pomocy de minimis. Tego rodzaju wsparcie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to pomoc publiczna, przedsiębiorcy mogą otrzymywać ją w różnych formach między innymi, jako: dotacje na inwestycje czy dofinansowanie szkoleń.

Z jakich form wsparcia finansowego dla biznesu warto skorzystać?

Z jakiej pomocy warto skorzystać przy zakładaniu firmy?

Warto zaznaczyć, że środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać z Urzędu Pracy w ramach jednorazowej dotacji z Funduszu Pracy. Opcją, z której chętnie korzysta wiele osób jest także program o nazwie „Wsparcie w starcie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego programu dostępna jest niskoprocentowa pożyczka, którą można przeznaczyć na podjęcie działalności gospodarczej bądź na stworzenie stanowiska pracy. Ciekawym rozwiązaniem dla młodych przedsiębiorców są również inkubatory przedsiębiorczości. Inkubator przedsiębiorczości to taki podmiot prawny, który użycza swojej osobowości prawnej osobom, które mają swój pomysł na biznes, jednak nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu firmy. Zaletą tego typu rozwiązania są między innymi: profesjonalne wsparcie i niskie koszty prowadzenia firmy.