Tłumaczenia pisemne i ich najważniejsze rodzaje

Tłumaczenia pisemne to najpopularniejszy rodzaj przekładów, po który sięgają zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Polegają one na przełożeniu z jednego języka na inny treści w formie pisemnej. Tłumaczenia pisemne wymagają znakomitej znajomości języka obcego oraz umiejętności zrozumiałego przekazania zawartych w tłumaczonym dokumencie informacji. Każde tłumaczenie pisemne musi także doskonale oddawać sens oryginału oraz posiadać słownictwo dostosowane do rodzaju tłumaczonego tekstu.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych

Tłumaczenia pisemne polegają na odczytaniu dokładnego znaczenie tekstu źródłowego i odtworzenia jego treści oraz sensu w przekładzie pisemnym w innym języku. Tłumaczenia pisemne są wykonywane przez profesjonalnych tłumaczy, którzy posiadają doskonałą znajomość zarówno języka źródłowego, jak i docelowego oraz doświadczenie, które pozwala im dokładnie przełożyć tekst źródłowy. Szczególnie wymagające wśród tłumaczeń pisemnych są przekłady specjalistyczne, które wymagają doskonałej orientacji tłumacza w danej branży oraz znajomości charakterystycznego dla niej, profesjonalnego słownictwa.

Tłumaczenia pisemne i ich najważniejsze rodzaje

Tłumaczenia pisemne przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe to specyficzny rodzaj tłumaczeń, który może być wykonywany jedynie przez osobę posiadającą nadane przez Ministra Sprawiedliwości uprawnienia. Tego typu tłumaczenia są niezbędne, jeśli posiadamy dokumenty w języku obcym potrzebne nam do załatwienia wszelkich spraw urzędowych oraz sądowych. Najczęściej tłumaczy się takie dokumenty, jak akty urodzenia, ślubu, zgonu, dokumentację bankową, akty własności i wiele innych. Tłumaczenie przysięgłe wykonane przez tłumacza z uprawnieniami sprawia, że przetłumaczony dokument nabiera takiej samej mocy prawnej, co jego oryginał w języku obcym.

Tłumaczenia pisemne biznesowe

Z tłumaczeń biznesowych najczęściej korzystają firmy. Takie tłumaczenia pisemne polegają m. in. na przekładaniu korespondencji, tłumaczeniu ofert handlowych, dokumentów przetargowych oraz faktur. Tłumaczenia biznesowe mogą być sporządzone i uwierzytelnione zarówno przez tłumacza przysięgłego, jak i przez tłumacza nieposiadającego takich uprawnień. W zależności od miejsca wykorzystania danego przekładu oraz jego roli, firmy mogą bowiem zlecać wykonanie tłumaczeń biznesowych przysięgłych lub zwykłych.

Tłumaczenia pisemne techniczne

Tłumaczenia techniczne wymagają od tłumacza znakomitej znajomości języka obecnego oraz specjalistycznej terminologii technicznej. Najczęściej wykorzystuje się je do wykonywania przekładów instrukcji obsługi maszyn i urządzeń oraz dokumentacji technicznych. Z tego rodzaju tłumaczeń pisemnych najczęściej korzystają firmy i przedsiębiorcy, którzy sprowadzają nowe technologie zza granicy i chcą dystrybuować je w innym kraju.

Tłumaczenia pisemne medyczne

Ostatnim rodzajem przekładów pisemnych są medyczne tłumaczenia pisemne. W odróżnieniu od tłumaczeń biznesowych oraz technicznych przekłady medyczne są najczęściej wykonywane na potrzeby osób prywatnych. Tłumaczenia pisemne medyczne wymagają od osoby, która się nimi zajmuje znajomości specjalistycznej terminologii medycznej, dużego doświadczenia oraz odpowiedzialności. Poprawność wykonanego tłumaczenia medycznego ma bowiem ogromne znaczenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta. Tłumaczenia medyczne obejmują przekłady dokumentacji medycznych, opinii lekarskich, a także wyników badań.