Jakość powietrza w najbliższej okolicy – jak można monitorować ją na bieżąco?

Jesienią i zimą, kiedy w naszym kraju na dobre panuje sezon grzewczy, media często informują nas o złej jakości powietrza. Głównym winowajcą jest smog, który na dobre wpisał się już w krajobraz większości polskich miast. Smog jest jednak zjawiskiem okresowym, co oznacza, że pojawia się i znika w zależności od poziomu zanieczyszczeń powietrza i warunków atmosferycznych. Abyśmy mogli chronić siebie i swoich najbliższych przed jego negatywnym oddziaływaniem musimy wiedzieć, kiedy zjawisko to występuje.

Dlaczego smog jest tak niebezpieczny dla naszego zdrowia oraz życia?

Smog to zjawisko atmosferyczne, które powstaje w wyniku wysokiego poziomu zanieczyszczeń obecnych w powietrzu oraz sprzyjających warunków atmosferycznych. Przybiera postać gęstej, brudnej mgły, która nieruchomo zawieszona jest nad miastem. Brak wiatru uniemożliwia rozproszenie zanieczyszczeń sprawiając, że zalegają one nad miastem, przez co nie sposób chronić się przed ich wdychaniem.

Smog jest bardzo niebezpieczny dla życia oraz zdrowia każdego człowieka. Doskonałym przykładem tego, jak negatywne jest jego oddziaływanie na ludzki organizm jest Wielki Smog Londyński, który w 1952 r. przyczynił się do śmierci tysięcy mieszkańców stolicy Wielkiej Brytanii. Skutki jego oddziaływania były widoczne jeszcze przez wiele kolejnych lat w postaci wzrostu zachorowań na nowotwory układu oddechowego, problemy respiracyjne i wiele innych powikłań.

Kiedy w naszej okolicy panuje smog powinniśmy ograniczyć czas spędzany na zewnątrz pomieszczeń do niezbędnego minimum. Nie należy także wietrzyć mieszkania, aby nie wpuszczać do środka silnie zanieczyszczonego powietrza. Dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby starsze powinny pozostać w domu, gdyż smog stanowi dla nich największe zagrożenie. Na dni, w których w okolicy występuje smog nie należy także planować dłuższych spacerów, aktywności fizycznej oraz długotrwałego przebywania na podwórku. W razie konieczności wyjścia z domu warto założyć dobrej jakości maskę z filtrem węglowym, która zapobiegnie wdychaniu zanieczyszczeń obecnych w powietrzu.

Jakość powietrza w najbliższej okolicy – jak można monitorować ją na bieżąco?

Smog aplikacje, które pozwalają na bieżąco monitorować jakość powietrza w swojej okolicy

Abyśmy mogli skutecznie chronić się przed negatywnym oddziaływaniem smogu na nasz organizm konieczna jest wiedza, kiedy zjawisko to występuje w naszym mieście. Pojawienia się smogu nie sposób bowiem przewidzieć, gdyż o jego powstawaniu decyduje szereg różnych czynników. W monitorowaniu jakości powietrza niezwykle pomocne są aplikacje smogowe, które można zainstalować na smartfonie i za ich pomocą codziennie sprawdzać jakość powietrza w swojej okolicy.

Kiedy w naszym mieście obecny jest smog aplikacje poinformują nas o tym fakcie za pomocą powiadomienia. Łącząc się z najbliższym dostępnym miernikiem powietrza, który bada stężenie zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym dostarczają bowiem dane pomiarowe prosto na urządzenia użytkowników. Warto także dodać, że monitorujące smog aplikacje są całkowicie bezpłatne, co pozwala każdemu posiadaczowi smartfonu korzystać z ich pełnej funkcjonalności i dzięki temu lepiej chronić swoje zdrowie oraz życie.