Dlaczego warto monitorować jakość powietrza?

Jakość powietrza w pomieszczeniach odnosi się zasadniczo do cech środowiskowych w budynkach, które mogą wpłynąć na nasze zdrowie, komfort życia i wydajność pracy. Pamiętajmy, że coraz więcej czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Dlatego warto monitorować stężenie zanieczyszczeń powietrza, a także temperaturę i wilgotność.

Dlaczego warto monitorować jakość powietrza?

PM 2.5

Cząstki stałe lub PM to mieszanka cząstek i kropelek w powietrzu. PM mają różne kształt i rozmiar. Jednak te o średnicy 10 mikrometrów i mniejszej mogą niekorzystnie wpłynąć na nasze zdrowie, ponieważ je wdychamy. PM 2.5 odnosi się do drobnych cząstek stałych - o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej.

Zbyt długa ekspozycja na PM 2.5 może podrażniać oczy, nos, gardło i płuca. Jest częstą przyczyną reakcji alergicznych i duszności nawet u zdrowych osób. Może również zaostrzyć objawy u alergików, astmatyków i osób chorych na serce. Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że PM 2.5 jest największym zagrożeniem dla zdrowia człowieka.

Na poziomy PM 2.5 mogą mieć wpływ źródła zewnętrzne, takie jak spaliny samochodowe, pożary i emisje z elektrowni. Jednak na poziom PM 2.5 ma też wpływ gotowanie, palenie w kominkach i ogrzewanie.

Temperatura i wilgotność

Mogą mieć wpływ nie tylko na nasz komfort. Wysoka temperatura i nadmierna wilgotność sprzyjają rozwojowi pleśni i grzybów. Mogą uszkadzać strukturę domów i powodować alergię u osób wrażliwych. Monitorowanie tych poziomów może zapobiegać problemom związanym z kondycją domu i kłopotom zdrowotnym. Profesjonalne monitory wskazują potencjalne źródła, takie jak pęknięcia fundamentów, przecieki i słaba izolacja.

PM 10

Są często określane jako cząstki gruboziarniste. Mają średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów (0,1 mm). Wysoki poziom tych cząstek może podrażniać oczy i gardło. Dlatego warto zastosować kraków monitoring powietrza. Osoby z chorobami serca lub płuc (w tym astma) mogą odczuwać nasilenie objawów, w tym świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Kluczem źródłem pyłu jest spalanie paliwa stałego do ogrzewania domu i emisje z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikiem diesla. Wartości graniczne są bardzo często przekraczane w miastach europejskich.

Dlaczego warto monitorować jakość powietrza?

PM 1

Są to bardzo drobne cząstki pyłu zawieszonego o średnicy poniżej 1 mikrona. To oznacza, że są znacznie mniejsze niż PM 2.5 (o średnicy 2.5), które są w centrum dyskusji wielu ekspertów. 1 mikron to jedna tysięczna milimetra. Cząstki PM 10, 2,5 i 1 tworzą całość zawieszonych cząstek stałych. Te cząsteczki, produkty uboczne emisji fabryk, zanieczyszczenia pojazdów, prace budowlane i pył drogowy nie są rozproszone. Są zawieszone w powietrzu, którym oddychamy.

Im drobniejsze cząsteczki, tym trudniej je rozproszyć. Dlatego mogą głębiej wnikać do krwiobiegu, powodując więcej szkód. PM 10 nasila bardziej objawy istniejących chorób niż prowadzi do rozwoju nowych. Mogą być przyczyną zapalenia oskrzeli, astmy i infekcji dróg oddechowych.

PM 2.5 są znacznie drobniejsze, wnikają w dolne drogi oddechowe lub głębiej. Mogą powodować problemy z oddychaniem i prawidłowym krążeniem. PM 1 może prowadzić do wielu chorób sercowo-naczyniowych.