Czym dokładnie zajmuje się inżynier procesu?

Inżynierowie procesu są odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie, kontrolowanie i optymalizację procesów przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, a także rolnictwie, przetwórstwie minerałów, zaawansowanych materiałach. Systematycznie zwiększa się zapotrzebowanie na takich specjalistów.

Czym dokładnie zajmuje się inżynier procesu?

Czym jest inżynieria procesowa?

Inżynieria procesowa obejmuje chemiczne i biochemiczne procesy i urządzenia, które są wykorzystywane do przekształcania surowców w produkt końcowy. Stanowi istotną część przemysłu wytwórczego.

Inżynierowie procesu tworzą, ustawiają specyfikacje, opracowują, wdrażają i monitorują ten sprzęt lub procesy jako część systemu produkcyjnego. Do produkcji urządzeń farmaceutycznych i medycznych obejmują procesy chemiczne lub biochemiczne. Inżynieria procesowa jest ważna na wszystkich etapach produkcji. Inżynierowie są odpowiedzialni za projektowanie innowacyjnych procesów i urządzeń dla nowych obiektów. Mogą być też zaangażowani w modyfikację i optymalizację istniejących już urządzeń i procesów. Dlatego inżynierowie współpracują z wszystkimi osobami zaangażowanymi w produkcję, w tym pracownikami działu badawczego-rozwojowego, pracownikami produkcyjnymi i kierownictwem. Nawiązują też współpracę z klientami.

Jakie są obowiązki inżyniera procesu?

Inżynier procesu miesza ze sobą odpowiednie składniki, biorąc pod uwagę reakcje chemiczne, ciepło, zimno, fermentację itp. Końcowy produkt przyjmuje zwykle formę cieczy, proszku, gazu lub substancji stałej. Doświadczony inżynier procesuprojektuje, obsługuje i wdraża procesy. Usprawnia procesy przemysłowe  w celu utrzymania wydajności. obniżenia kosztów, poprawy trwałości i maksymalizacji rentowności.

Praca inżynierów może być bardzo zróżnicowana. W większych firmach specjalizują się w konkretnych niszach. Jednak w mniejszych zakładach inżynier procesowy wykonuje szereg zadań. Bada i rozwija nowy sprzęt. Monitoruje sprzęt, w tym regularnie go testuje i dba o konserwację. Wypełnia dokumentację, aby pokazać i zapewnić zgodność z wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami i protokołami.

Inżynier procesu potrafi analizować metody biznesowe i znajdować skuteczne alternatywy. Jest odpowiedzialny za regularne dostarczanie zaleceń dotyczących zadań powierzonych pracownikom. Wskazuje, gdzie można zmniejszyć koszty. Jednocześnie czuwa, by przestrzegane były wszystkie standardy jakości określone przez firmę i państwo. Inżynier współpracuje z kadrą zarządzającą, aby odkryć nieefektywność procesów biznesowych.

Czym dokładnie zajmuje się inżynier procesu?

Jakie wymagania stawia się kandydatom na inżyniera procesu?

Kandydat powinien mieć doświadczenie w inżynierii procesowej i symulacjach procesów.  Musi posiadać doskonałe umiejętności techniczne. Powinien znać standardy związane z procesem. Idealny kandydat potrafi posługiwać się oprogramowaniem stosowanym w inżynierii procesowej oraz takimi programami, jak CAD lub AutoCad. Zna przepisy BHP. Ma umiejętności analityczne i interpersonalne. Ma odpowiednie wykształcenie.