Tłumaczenia ustne - rodzaje i liczba potrzebnych tłumaczy

Istnieje przekonanie, że praca tłumacza wymaga jedynie perfekcyjnej znajomości języka obcego. Tymczasem przekład to złożony proces, do którego niezbędne są rozległa wiedza i umiejętności ubierania zdań w odpowiednie słowa. Tłumaczenia można podzielić na dwie grupy – ustne oraz pisemne. Stosunkowo łatwo domyślić się, jak wygląda tłumaczenie pisemne, natomiast przekład ustny odbywa się na kilka sposobów. Jakie są rodzaje takich tłumaczeń?

Tłumaczenia symultaniczne

Ten rodzaj przekładu zalicza się do najtrudniejszych i najbardziej wymagających. Przekład symultaniczny odbywa się zawsze w obecności dwóch tłumaczy, którzy przebywają w jednej, dźwiękoszczelnej kabinie. Każdy z tłumaczy wyposażony jest w słuchawki oraz mikrofon, przez który przekazują informacje w języku docelowym wprost do odbiorcy (który również ma na uszach słuchawki). Praca przy tłumaczeniach symultanicznych jest niezwykle wyczerpująca, ponieważ tłumacz musi niemal jednocześnie wysłuchać oryginału wypowiedzi, zapamiętać najważniejsze informacje oraz przetłumaczyć je na język obcy. W takiej sytuacji umysł pracuje na największych obrotach, dlatego tłumacze zmieniają się średnio co 30 minut.

tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne jest to tłumaczenie ustne, którego stopień trudności jest nieco niższy w porównaniu do przekładu symultanicznego. Przekład konsekutywny ma miejsce zazwyczaj na spotkaniach firmowych, przemówieniach lub konferencjach. Tłumacz dokonuje przekładu w momencie, gdy rozmówca zrobi krótką przerwę. To od prelegenta zależy kiedy nastąpi pauza, dlatego niezbędnym elementem wyposażenia osoby wykonującej tłumaczenie jest notes, w którym zapisuje kluczowe informacje.

Tłumaczenia liaison

Taki typ przekładu ma formę zbliżoną do przekładu konsekutywnego, lecz tutaj tłumaczenie wykonywane jest po każdym zdaniu prelegenta. Tłumaczenia liaison stosowane są podczas spotkań, które wymagają większej szczegółowości. Przykładem może być spotkanie głów państw oko w oko, rozprawa na sali sądowej lub inne spotkania wyższego szczebla. Tłumaczenia liaison wymagają obecności jednego tłumacza.

Tłumaczenia ustne - rodzaje i liczba potrzebnych tłumaczy

Tłumaczenia szeptane

Ten rodzaj przekładu może być stosowany w niewielkim gronie osób. Polega na cichym tłumaczeniu oryginalnych wypowiedzi prelegenta niemal w tym samym czasie, stąd podobieństwo do tłumaczeń symultanicznych. Krąg odbiorców nie może przekraczać pięciu osób. W przeciwnym razie tłumaczenia nie będą już miały formy szeptanej, co może źle wpłynąć na pozostałych uczestników wydarzenia.

Tłumaczenie a vista

Ten rodzaj tłumaczenia stanowi największy sprawdzian umiejętności dla każdego tłumacza. Osoba dokonująca przekładu musi płynnie przetłumaczyć tekst, który widzi po raz pierwszy. Jest to zadanie o tyle trudne, że w tekście może znajdować się cała masa błędów oraz wyszukane słownictwo. Tłumacz musi również przewidzieć, co może nastąpić w kolejnej części tekstu, aby zachować odpowiedni kontekst oraz konstrukcję tłumaczonych zdań.

Podsumowując, praca tłumacza w większości przypadków odbywa się w pojedynkę. Aby dobrze wykonywać ten zawód, niezbędne są umiejętności wykonywania kilku rzeczy naraz, przy jednoczesnym skupieniu i znakomitej pamięci.