Obowiązki przy likwidacji przedsiębiorstwa

Właściciel działalności gospodarczej mierzy się z różnymi przeciwnościami losu. Sytuacje losowe mogą spowodować spadek sprzedaży lub pokrzyżować plany gospodarcze, zmuszając właściciela do likwidacji swojego przedsiębiorstwa. Jest to proces złożony i nieco czasochłonny, w którym najważniejsze jest to, by nie pominąć dopełnienia istotnych formalności.

Zamykanie działalności gospodarczej

Decyzja o likwidacji firmy powinna być zgłoszona do właściwego urzędu w terminie najpóźniej 7 dni od faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności. W dniu zamknięcia firmy właściciel nie może zatrudniać żadnych pracowników. Ten krok trzeba zorganizować odpowiednio wcześniej, by o czasie wręczyć planowane wypowiedzenia.

Wyrejestrowanie firmy

Likwidacja działalności wymaga dokonania zgłoszenia w CEIDG. Można to zrobić osobiście, udając się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu miasta lub gminy. Organ ten można powiadomić listownie, jednak do korespondencji należy załączyć poświadczenie notarialne. Innym sposobem jest wysłanie wniosku online, co wymaga osobistego potwierdzenia w stosownym urzędzie. Jeśli właściciel firmy posiada profil zaufany ePUAP lub dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wniosek o zakończenie działalności może złożyć przez Internet.

Dopełnienie formalności w ZUS

Wyrejestrowanie działalności w CEIDG sprawi, że właściciel firmy przestanie figurować jako płatnik składek. Wówczas osoba prowadząca firmę otrzyma druk ZUS-ZWPA. Przedsiębiorca musi podjąć dodatkowe kroki, mające na celu wyrejestrowanie osób ubezpieczonych. Mowa tutaj o współpracownikach czy członkach rodzin, które zgłoszono do ubezpieczenia przy zakładaniu działalności.

Obowiązki przy likwidacji przedsiębiorstwa

Spis z natury i podatek dochodowy

Zakończenie działalności gospodarczej oznacza również sporządzenie spisu z natury na dzień likwidacji. Wyceny asortymentu dokonuje się na podstawie ceny zakupu, ceny nabycia lub ceny rynkowej. Spis z natury przygotowywany jest na potrzeby podatku dochodowego. Nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od pozostałego asortymentu - należność powstaje w momencie sprzedaży asortymentu do 6 lat po likwidacji działalności (licząc od miesiąca po ogłoszeniu likwidacji).

Sprzedaż majątku po likwidacji

Jeśli osoba, która zlikwidowała działalność chce sprzedać zalegający asortyment przed upływem 6 lat od zamknięcia firmy, będzie musiała liczyć się z faktem powstania przychodu. Dochód uzyskany ze sprzedaży będzie zatem podlegał opodatkowaniu.

Osoba likwidująca firmę nie może zapomnieć również o zakończeniu pracy kasy fiskalnej oraz pozamykaniu rachunków bankowych, które otwarto na cele działalności gospodarczej. Nie wolno zapominać też o złożeniu zeznania rocznego, a także o złożeniu stosownych PIT-ów, jeśli w firmie zatrudnieni byli jacyś pracownicy. Niezbędne jest też sporządzenie wykazu środków, które obejmują cały majątek firmy. Należą do nich między innymi środki trwałe, elementy wyposażenia czy środki niematerialne (np. licencje).

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki - Kancelaria Radców Prawnych Kraków.