Jaki prezent, za mniej ni? 50 z??

Cena 50 z? jest cz?sto jedn? z maksymalnych, któr? chcemy wyda? na ró?nego rodzaju prezenty i upominki. Jakie nietuzinkowe prezenty warto kupi? za t? cen??

Kosmetyki piel?gnacyjne

Jednym z najcz?stszych prezentów, s? kosmetyki naturalne. Jedno jest pewne. One si? zawsze przydadz?, bo s? u?ywane przez wiele kobiet, oraz m??czyzn. Za 50 z? mo?emy kupi? ju? naprawd? dobry zestaw kosmetyków, na który mog? si? sk?ada? ?ele pod prysznic, dezodoranty, czy te? kremy do golenia. W Internecie mo?na  znale?? mnóstwo zestawów, które s? w promocyjnej cenie. Wystarczy sp?dzi? zaledwie kilka lub kilkana?cie minut na szukaniu.

Ksi??ka kucharska

Ksi??ka kucharska z inspiracjami kulinarnymi to z pewno?ci? co? dla osób, które uwielbiaj? gotowa?. Nie jest to jednak do ko?ca prawda. Ksi??ka z kulinarnymi przepisami sprawdzi si? równie? w przypadku ludzi, którzy zupe?nie nie maj? umiej?tno?ci kucharskich. Dzi?ki takim ksi??kom, b?d? oni mogli nauczy? si? podstaw gotowania, aby w przysz?o?ci sta? si? prawdziwym mistrzem w swojej kuchni.

Jaki prezent, za mniej ni? 50 z??

Plakaty

Plakaty w stylu skandynawskich s? prawdziwym hitem ostatnich lat. Bia?e kolory z atrakcyjnymi wzorami s? naprawd? rozchwytywane. Dodatkowo, do plakatu mo?na zakupi? ramk?, która b?dzie dawa?a wra?enie obrazu powieszonego na ?cianie. Plakat nie wydaje si? zbyt wyszukanym prezentem, lecz dobrze dobrany, mo?e sprawi? nie lada zaskoczenie na twarzy solenizanta lub jubilata. Warto jednak najpierw si? upewni?, czy dany kolor b?dzie pasowa? do wn?trz.

Zestaw kubków

Kolejn? inspiracj? jest zestaw kubków. Mog? one mie? przeró?ne kszta?ty, które b?d? si? wzajemnie uzupe?nia?y. Obecnie mo?emy dosta? kubki w najró?niejszych kolorach i wzorach, co sprawia, ?e nad poszukiwaniem idealnego zestawu mo?emy sp?dzi? naprawd? sporo czasu. Prawda jest jednak taka, ?e op?aca si? sp?dzi? nad tym d?u?sz? chwil?, gdy? kubki s? bardzo d?ugowiecznym prezentem i b?d? one w domu naszego jubilata przez bardzo d?ugi czas. Nie mo?na kupi? pierwszego zestawu z brzegu, gdy? mo?e on nie przypa?? do gustu.